Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 26. mars

Monica Mælands orientering på pressekonferansen torsdag 26. mars.

Kjære alle sammen,

De siste ukene så har jeg stått her og fortalt dere hva dere skal og ikke skal gjøre. I dag skal dere slippe det. Så lenge dere husker å holde trygg avstand fra hverandre, vasker hendene grundig og respekterer reglene, så klart.

**

I dag starter den første fasen av nyansettelser i politiet.

I en svært vanskelig tid, må politiet ha mannskapene de trenger for å sikre trygghet, lov og orden i Norge.

I første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres:

Det vil si Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt.

Det er mange motiverte og kvalifiserte personer som har søkt jobb i politiet, men som enda ikke har fått jobb.

De kan politiet nå rekruttere.

Denne løsningen vil tilføre politiet ressurser på en rask og fleksibel måte.

**

Vi står alle skulder til skulder i denne situasjonen.

Bedrifter, ansatte, myndigheter og frivillige.

Vi gjør alt vi kan for å bekjempe viruset og samtidig forsøker å holde hjulene i gang

Jeg hører om bedriftseiere som finner nye arbeidsoppgaver til sine ansatte for å sikre dem inntekt, alt for å unngå at de må permittere de ansatte.

Det er veldig bra.

Igjen ser vi at det finnes mange helter der ute som jobber beinhardt for at vi som samfunn skal komme oss gjennom denne krisen.

Og for de som er nødt til å permittere, så håper jeg at dere kan hjelpe de ansatte som nå må stå i kø hos NAV.

På grunn av stor pågang hos NAV, så kan det ta litt tid før de får utbetalt penger.

Jeg håper derfor at bedriftene kan være fleksible og forskuttere lønna til de som blir permittert fra dag 3. til dag 20. i permitteringsperioden.

Bedriftene vil få dette refundert fra NAV på et senere tidspunkt.

**

Nå bruker vi korona-loven for første gang.

Vi er veldig heldige som bor i et land hvor vi stoler på hverandre.

Den tilliten skal vi ikke ta for gitt, vi skal bruke loven med stor varsomhet.

Da Stortinget behandlet den midlertidige korona-loven sa vi at dette er en ekstraordinær situasjon der vi har behov for å handle raskt.

Blant annet fordi det oppstår problemer vi ikke visste at ville komme.

Lovforslaget ble møtt med både skepsis og bekymring. Det forstår jeg godt.

Det er sunne og demokratiske reflekser.

**

Nå ser vi korona-loven i praksis, og vi har sendt det første forslaget på en minihøring.

Vi står i en situasjon hvor korona-situasjonen påvirker domstolene våre.

Og uten domstolene stopper Norge opp.

Selv om viktigste sakene fortsatt går for retten på vanlig måte, ser vi behovet for at også mindre saker skal bli avgjort.

Vi foreslår derfor flere midlertidige endringer, slik at flere saker kan gå for retten uten å risikere smittespredning.

Helt konkret:

Flere fjernmøter og fjernavhør, mer skriftlig behandling, mer funksjonelle løsninger for signering av dokumenter, mer funksjonelle løsninger for domsavsigelse og flere digitale løsninger for utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger.

Korona-loven skal kun brukes der den må, og vi skal være tydelige på hva vi foreslår, og hvorfor vi foreslår å bruke korona-loven.

**

Regjeringen har besluttet at vi må forlenge perioden med strenge tiltak som gir begrenset handlingsrom for oss alle. Nå må vi hente fram energi og krefter for å stå på lenger. Det klarer vi. Og vi skal klare å hjelpe hverandre.

Og med det gir jeg ordet til utenriksministeren.