Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 30. mars

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God mandag, alle sammen!

Jeg regner med at det er flere enn meg som har hatt en ganske annerledes helg

Jeg håper at den har vært så god som den kunne bli, og jeg ser i ulike medieoppslag at mange åpenbart har funnet nye turruter.

Det er bra.

**

La meg starte med noen nyheter som ikke er av de gode:

Antallet permitterte og ledige øker stadig.

I løpet av helgen passerte vi 300 000 nye dagpengesøknader.

For å håndtere denne ekstreme søknadsmengde, jobber NAV på spreng.

Det vil kunne ta tid før søknadene blir saksbehandlet.

Dette er ikke tid alle har.

Derfor har vi fra i dag av åpnet for at Nav skal kunne forskuttere deler av dagpengeutbetalingen.

Det gjør at de som har mistet inntekten sin raskt kan få penger inn på konto, mens de venter på at søknaden skal om dagpenger blir ferdig behandlet.

Ordningen gjelder for arbeidstagere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Nav.no i løpet av ettermiddagen, og penger kan være på konto i løpet av fredag.

Den gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, hvor Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning.

For denne gruppen jobber vi derfor videre med å finne en annen løsning.

**

Landbruket står midt oppi en tid hvor de er avhengige av sesongarbeidere til å få gjort unna våronna.

På grunn av korona-situasjonen har vi nå midlertidige regler som gjør at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge, ikke får komme hit.

Det har åpenbart negative konsekvenser for blant annet landbruket denne våren. De må blant annet få gjennomført helt nødvendig gjødsling, pløying, harving og såing.

Det er viktig at vi finner den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn.

Derfor foreslår vi i dag å gjøre unntak fra bortvisningsreglene.

Det innebærer blant annet at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge.

Forutsatt selvsagt at karantenebestemmelsene blir fulgt.

Dette gjelder følgende næringer: landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett.

Vi følger situasjonen nøye.

I dag ble regelverket for bortvisning endret, og vi kan endre andre regler hvis det skulle bli behov for det.

**

I en krevende situasjon med mye informasjon, så er det vanskelig å få med seg alt.

Vi må gjenta budskapet, enten det handler om håndvask, om å holde avstand eller nye regler hos NAV.

For å spre budskapet er vi også avhengige av at folk snakker med hverandre.

I helgen kunne vi lese om Nasreen Begum, grunnleggeren av «Bydelsmødre», som går fra dør til dør for å informere om korona.

Manglende norskkunnskaper gjør at mange innvandrere ikke har fått med seg all informasjon.

Da er det veldig bra at frivilligheten stiller opp.

Bydelsmødrene jobber med å spre informasjon på flere språk, og med å bevisstgjøre folk om viktigheten av å følge rådene fra myndighetene.

Det er veldig bra, og jeg vil gjerne rette en takk til Nasreen og hennes organisasjon for deres innsats i dugnaden vi alle er en del av.

For øvrig vil jeg vise til Folkehelseinstituttets nettsider, med egne videoer og brosjyrer på en rekke språk.
Og med det, gir jeg ordet til helseminister Bent Høie.