Koronakommisjonens rapport på høring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Koronakommisjonens rapport på høring.

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 14. april 2021.

JD ber i høringsbrevet spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport.

Høringsfristen er mandag 31. mai 2021. ***

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

*** Høringsfristen er forlenget til 17. juni