Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav om selvforsørgelse for å få varig opphold i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om at utlendinger må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Utlendinger som ønsker varig opphold i Norge må kunne forsørge seg selv. Dette vil motivere utlendinger til å delta i det norske samfunnet gjennom arbeid eller utdanning, og virke positivt for integreringen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Stortinget vedtok lovbestemmelsen i juni 2016, og nå foreslås det presiseringer i forskriften av hva som skal anses som selvforsørgelse. Det stilles krav om at utlendingen de siste tolv månedene har hatt inntekt eller mottatt ytelser av tilstrekkelig omfang. Mottatt studielån eller stipend vil også kunne oppfylle kravet. Som hovedregel kan utlendingen ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp i denne tolvmånedersperioden.

– Dette kravet kommer i tillegg til kravet om at utlendingen, på visse vilkår, må beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en prøve i samfunnskunnskap, som trådte i kraft 1. januar i år, sier Per Sandberg.

Det foreslås at kravet om selvforsørgelse ikke skal gjelde for barn, elever i videregående skole, utlendinger over 67 år og varig uføre. Videre kan kravet fravikes dersom det i en konkret sak ville være særlig urimelig å stille et slikt krav.

Høringsfristen er satt til 9. mai 2017. Det tas sikte på at lovbestemmelsen med tilhørende forskriftsbestemmelse trer i kraft våren 2017.

 

Til toppen