Høring – endringer i utlendingsforskriften – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.05.2017