Kravet til reindriftsforhandlingene er lagt fram

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norske Reindriftsamers Landsforbund overleverte i dag sitt krav til forhandlingene om reindriftsavtale for 2023/2024.

I henhold til Hovedavtalen for reindriften forhandler staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) hvert år om reindriftsavtalen. Avtalen omfatter økonomiske virkemidler som skal bidra til å nå målene for reindriftspolitikken.

Kravet fra NRL har en økonomisk ramme på 259,7 millioner kroner. Dette er en økning på 79,7 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

NRLs hovedprioriteringer er å øke de direkte tilskuddene, opprette nye klima- og beitetilskudd, øke de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond, for blant annet å legge til rette for vedlikehold av infrastruktur. NRL ber også om et ekstraordinært tilskudd som kompensasjon for økte kostnader i 2022. NRL vil i tillegg tilføre midler til reindriftens beredskapsfond.

– NRL har lagt inn en betydelig økning av den økonomiske rammen for avtalen, og det er foreslått nye tilskuddsordninger. Samtidig har NRL tatt opp flere problemstillinger som ligger utenfor rammen av avtalen. Dette gir et krevende utgangspunkt for forhandlinger, men jeg har tro på at vi vil ha gode forhandlinger også i år, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Viil Søyland
Statens forhandlingsleder Viil Søyland. Foto: Torbjørn Tandberg