Kunnskapsministeren mottok sluttrapporten av seksårsreformen

Nedenfor finner du kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns tale i forbindelse med pressekonferansen om sluttrapport av seksårsreformen.

Takk for det. Og tusen takk for en god presentasjon. 

La meg starte med å si at jeg er glad for at vi nå endelig har fått denne sluttrapporten.

Som vi ser - her er det blitt gjort en god, grundig og ikke minst, viktig jobb.

Vi har fått et innblikk i første- og andreklasserom - og et nyttig kunnskapsgrunnlag for tiden fremover.

*

Så - kjære alle sammen,

Skoleåret går mot slutten. 

Snart skal ungene ut i sommerferie.

Lærerne skal ut i velfortjent sommerfri. 

Og vi foreldre skal skyndte oss på ukens tredje sommeravslutning.

Det blir kjekt, og det blir fint.

Om noen måneder begynner vi på igjen.

Da skal nye 1. klassinger ta rektor i hånden på første skoledag og møte lærerne sine for aller første gang.

Og det har de all grunn til å glede seg til, når vi leser denne rapporten.

For noe av det dere forskere beskriver, er en skolehverdag der våre yngste møter svært dyktige, engasjerte og dedikerte lærere.

Lærere som lar ungene være hele seg. Som er opptatt av at de er trygge, at de trives og at de får venner.

Ikke minst, sier forskerne at 1. klassingene selv synes de har det bra på skolen. At de liker å lære og at de liker å være sammen.

I en tid der vi ofte – kanskje inkludert meg selv – snakker mye om utfordringene i norsk skole, så er det også viktig at vi stopper opp og anerkjenner det som faktisk går bra.

Derfor har jeg lyst til å bruke anledningen til å gjenta noe de fleste av oss allerede vet:

Norsk skole er full av drivende dyktige lærere og skoleledere.

Engasjerte folk som hver eneste dag går på jobb for ungene våre og sørger for at de både lærer godt og har det bra.

Det skal resten av oss være glade for og det skal vi være takknemlig for.

*

Samtidig må vi også ta innover oss de utfordringene denne rapporten peker på.

La meg starte med det viktigste – vi skal ha lek i norsk skole. Spesielt våre yngste.

Med leken får ungene utforske og utfordre seg selv og hverandre.

De lærer å være en god venn, de lærer å tilpasse seg og de får bruke fantasien sin.

Leken er viktig for faglig utvikling. Og den er viktig for å utvikle gode sosioemosjonelle ferdigheter.

Derfor skal vi lytte når forskerne sier at de ser mindre lek for de yngste på skolen enn tidligere.

Her har det allerede gått viktige debatter i fagmiljøer den siste tiden.

Det er veldig bra, for det skaper mer bevissthet om lekens rolle.

Vår viktigste oppgave fremover blir å finne best mulig rammer, så leken – all lek – får best mulig vilkår i skolen.

Derfor er det veldig bra at alle forskerne har snakket med – både lærere, skoleledere og skoleeiere – var opptatt av at elevene skal få leke i skolehverdagen.

Også de nye læreplanene får skryt. Både fordi de er tydelige på at leken er viktig - og fordi de gir rom for kreativitet og mer utforskende læring og lek.  

Her skal vi fortsette å gi lærerne tid og tillit til å bruke dette handlingsrommet som ligger i læreplanene.

En faktor vi også skal ha med oss, er at det fortsatt var pandemi på det tidspunktet forskerne observerte i klasserommene.

Læreplanene var nylig innført og hadde fått lite tid til å sette seg ordentlig.

Siden da, så kan det være grunn til å tro at leken har fått stadig større plass i skolen.

Det er en utvikling vi må bygge videre på.

*

Jeg må også si det er veldig godt å lese at våre yngste møter en skolehverdag med mye variasjon, lite stillesitting og mye uteskole.

Fysisk aktivitet er viktig for elevene våre.

En skole der du får bruke hele seg og være i bevegelse, er bra for motivasjon, det er bra for trivsel og det er bra for læring.  

Veldig snart kommer vi med en ungdomsmelding som er for 5. til 10. trinn. Der ser vi nettopp på dette; hvordan vi skal gjøre skolen mer praktisk, variert og, ikke minst, aktiv.

At dette er noe som møter ungene allerede i 1. klasse, er veldig bra.

Og allerede har vi gjort noen viktige grep for å gjøre skolen mer praktisk. 

Vi har innført en rentekompensasjonsordning på åtte milliarder kroner – så kommuner og fylkeskommuner kan tilpasse skolebygg til en mer praktisk skole – uten å måtte ta hele regningen selv. Det er nytt av i år.

Vi har også innført en pott på 127 millioner, så skolene kan kjøpe inn mer utstyr til mer praktisk og variert undervisning.

Dette ser vi har vært etterlengtet. Hele 328 av 357 kommuner søkte i år om midler – altså over 9 av 10 kommuner i landet!

Så er det sånn at denne potten først og fremst gjelder for elever på 5. til 10. trinn.

Men jeg tenker at det å utvide ordningen til å også gjelde de på yngste trinn, det er det mulig å se på. 

*

Jeg skal gå inn for landing.

Denne rapporten kommer med en rekke tiltak, som vi nå skal sette oss nærmere inn i.

Spesielt må jeg si at forslaget om heldagsskole for de to yngste trinnene, er interessant.

Dette er et forslag som jeg langt på vei støtter. Og noe jeg gleder meg til å se nærmere på.

I praksis er dette noe regjeringen allerede har begynt på.

De siste årene har vi gjort det gratis med kjernetid på SFO for alle landets 1. – og 2. klassinger. Til høsten vil det også gjelde alle 3. klassinger.

Og dette er så utrolig viktig, fordi ingen unger - om de er 5, 6, 7, 8, 9 år - skal måtte bli stående utenfor skoleporten når vennene deres springer inn og er med klassekameratene sine etter skoledagen.

Ingen skal måtte stå utenfor det viktige fellesskapet som skjer på skolen etter skoletid hver eneste dag. 

Det er noe vi ikke kan akseptere i vår fellesskole.

*

Jeg kommer nå til å invitere inn partene for å diskutere rapporten og de foreslåtte tiltakene. Innspillene deres her blir viktige.

Kjære alle sammen,

Seksårsreformen er kommet for å bli. La det ikke være noen tvil om det.

Om noen måneder er det igjen første skoledag for veldig mange barn.

Et nytt kull 1. klassinger inntar klasserommene for første gang.

Der skal de møte en skole der de både får leke og lære.

De skal møte en skole som er praktisk, variert og aktiv.

Og de skal møte en skole med lærere som bryr seg om elevene sine – om at de trives, lærer og får venner.

Det siste har vi allerede i stort monn.

Det andre skal vi få til sammen. Og vi er allerede veldig godt i gang.  

Tusen takk for meg!