Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Landbruks- og matdepartementet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge inviterte til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. Her kan du laste ned presentasjoner og videoklipp fra konferansen.

Formålet med innspillseminaret var å hente inn  informasjon om hvordan aktører i landbruks- og matssektoren jobber med sirkulær økonomi og synliggjøre det som gjøres på bioøkonomi i landbruket. Alle foredragene kan lastes ned i programmet nedenfor. 

Se streaming-opptaket fra seminaret

Opptaket vil være gyldig til 27. mars. 

Tidspunkt Program
Kl. 10.00 Åpning v/ statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet
Kl. 10.15 Presentasjon av felles handlingsplan for bioøkonomi v/ Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd 
Kl. 10.35 Presentasjon av rapporten Socioeconomic Indicators to Monitor Norway's Bioeconomy in Transition v/ Antje Klitkou, NIFU
Kl. 11.30 Kort om prosessen med strategi for sirkulær økonomi v/ Carl Fredrik Kontny, Klima- og miljødepartementet
Kl. 11.45 Landbrukets bidrag til bioøkonomien, sett fra tre aktørers ståsted: 

NCE Heidner Biocluster v/ prosjektleder Brit Rønning Johansen

Norsk Landbrukssamvirke v/ administrerende direktør Ola Hedstein

Avfall Norge v/ næringspolitisk direktør Cecilie Lind 
Kl. 12.15 Spørsmålsrunde
Kl. 12.35 Korte innspill fra aktører til temaet: "Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi"

1.    NORSØK
2.    The Life Science Cluster
3.    NIBIO
4.    Ruralis
5.    Veterinærinstituttet
6.    Biovalley
7.    Norges Bondelag
8.    NORSKOG 
9.    Skogeierforbundet
10.  Skognæringa Kyst
11.  Standard Norge
12.  Greve Biogass
13.  Sømna Biogass
14.  Norsk Biokullnettverk
Kl. 13.45 Spørsmålsrunde
Kl. 13.55 Avslutning v/ Guri Tveito, Landbruks- og matdepartementet
Til toppen