Landbrukseiendom i dødsbo

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom er utredet i tråd med Granavolden-plattformen.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt forslag til forskrifter til ny arvelov og forslag til endringer i ny arvelov på høring. Forslaget inneholder regler om  hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

– Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at eiendommen ikke er i aktiv bruk og at ressursene ikke blir utnyttet. Dette er uheldig. Jeg er glad for at spørsmålet nå er utredet slik at vi kan ta stilling til hva som bør gjøres med landbrukseiendommer som ligger i dødsbo over lang tid, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

I 2018 var det ca. 4.000 eiendommer som lå i et dødsbo, og en del av disse eiendommene hadde da ligget i dødsbo i mer enn ti år. Når en eiendom blir liggende lenge i et dødsbo øker risikoen for at investeringer i bygninger og drift uteblir. Dette kan føre til problemer for omkringliggende aktive eiendommer hvor eierne er avhengige av fellesløsninger for å utvikle og drive eiendommene sine og det kan også få følger for driveplikten etter jordloven og boplikten etter konsesjonsloven.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. september 2020. Svarene sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Småbruk.
Småbruk. Foto: Landbruks- og matdepartementet