Lanserer nytt verktøy for sykmeldere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsrådene Anniken Hauglie og Bent Høie introduserte 12. april et nytt beslutningsstøttesystem for sykmeldere. Det skjedde på fastlege Egil Johannesens kontor på Fornebuklinikken.

– Vi har tro på at den nye ordningen vil bidra til mer lik praktisering og likebehandling over hele landet, og håper det også kan bidra til å redusere sykefraværet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Store variasjoner

Sykmeldingsarbeidet kan være utfordrende. Det er store variasjoner i dag, og det er behov for mer lik sykemeldingspraksis. Det er vanskelig når for eksempel en skulderskade gir fem uker sykemelding i ett fylke, og ti uker i nabofylket.

Regjeringen har derfor bestemt at det skal utvikles et beslutningsstøttesystem, en veileder, som skal gi faglig støtte til sykmeldere og informasjon til alle som har en rolle i sykefraværsoppfølgingen. Det nye verktøyet er utviklet i samarbeid med Legeforeningen. Målet med det nye systemet er blant annet å bidra til en mer lik og forutsigbar sykmeldingspraksis. 

Ut på senhøsten vil systemet være på plass hos alle sykmeldere og vil omfatte 213 forskjellige diagnoser.