Lansering: Nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Hold av datoen: 22. august legges de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler frem på et seminar på Universitetet i Oslo.

Regjeringens mål er at resultater fra forskning som er finansiert med offentlige midler, skal være åpent tilgjengelig for offentligheten. De nye nasjonale retningslinjene skal bidra til å sette fart på arbeidet med åpen tilgang i Norge.

På seminaret vil statssekretær Bjørn Haugstad presentere retningslinjene, og det blir innlegg fra direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet, rektor Svein Stølen ved UiO, direktør Tanja Storsul ved Institutt for samfunnsforskning og forskningssjef Tove Klæboe Nilsen i Helse Nord.

Tid:    22. august 1200-1500

Sted:  Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Mer informasjon om seminaret kommer senere.