Historisk arkiv

Lansering av nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hold av datoen: 22. august legges de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler frem på et seminar på Universitetet i Oslo.

Lansering: 22. august legges de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler frem på et seminar på Universitetet i Oslo.

Regjeringens mål er at resultater fra forskning som er finansiert med offentlige midler, skal være åpent tilgjengelig for offentligheten. De nye nasjonale retningslinjene skal bidra til å sette fart på arbeidet med åpen tilgang i Norge.

På seminaret vil statssekretær Bjørn Haugstad presentere retningslinjene, og det blir innlegg ved:

-          Svein Stølen, rektor UiO

-          Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

-          Tanja Storsul, direktør Institutt for Samfunnsforskning

-          John-Arne Røttingen, administrerende direktør Norges forskningsråd

Spørsmål og diskusjon

Tid:    22. august 1200 -1400

Sted:  Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo.
Det er ikke nødvendig med påmelding.  

Seminaret vil bli strømmet.