Lettelser i innreisekarantene

Vaksinasjonen i Norge har virkelig skutt fart.

Ifølge FHIs nøkterne vaksinasjonsscenario, vil vi om et par uker ha nådd en viktig milepæl: Alle nordmenn over 45 år, og alle med underliggende sykdommer, vil ha fått tilbud om vaksine.

De som har hatt høyest risiko for å bli alvorlig syke og døde av korona vil derfor om kort tid være beskyttet.

***

På onsdag viste jeg dere hvordan koronasertifikatet kommer til å se ut. Og i det siste har vi gitt flere lettelser for dem som er beskyttet.

Jeg vil minne om hvem som er definert som beskyttet:

  • personer som er fullvaksinert
  • personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen
  • personer som har hatt korona de siste seks månedene

Nå som vaksinedekningen i landet øker betraktelig, kommer det ytterligere lettelser i innreisereglene.

I dag kommer regjeringen derfor med en god nyhet for dem som er beskyttet:

Beskyttede kan gå ut av innreisekarantenen dersom de tester negativt på en PCR-test tatt tre dager etter ankomst til Norge.

Dette trer i kraft i dag kl. 15.00.

Statusen som beskyttet må kunne dokumenteres gjennom pålogging på helsenorge.no, eksempelvis ved mistanke om brudd på karanteneplikten. Muligheten til å teste seg ut med negativ test tatt på dag 3 gjelder dermed ikke for personer som ikke har tilgang til helsenorge.no.

En test tatt etter tre døgn vil redusere smitterisikoen med 75 til 90 prosent sammenlignet med ingen testing eller karantene.

Ifølge FHI sprer barn mindre smitte enn voksne, og barn under 12 år antas å ha 50 prosent mindre risiko for å være smittet enn voksne.

Basert på dette mener Helsedirektoratet og FHI at de samme innreisekarantenereglene som vi nå innfører for beskyttede, også bør gjelde  barn under 12 år. Regjeringen støtter dette.

For å komme med et eksempel: Er du beskyttet, og reiser til utlandet med barnet ditt på 8 år, vil dere når dere kommer tilbake til Norge ikke måtte bo på karantenehotell, men kan ta innreisekarantenen hjemme. Dersom dere tar en test tre dager etter ankomst, og testen er negativ, slipper både du og barnet ditt innreisekarantene helt fra dette tidspunktet.

***

Vi fortsetter ordningen med testing på grensen for å ha kontroll på bekymringsfulle virusvarianter. Dette vil bli opprettholdt så lenge det er nødvendig og forholdsmessig. Alle reisende, også de som er beskyttet, må dermed være forberedt på test ved ankomst til Norge.

***

Så vil jeg si litt om hvorfor barn mellom 12 og 18 år fremdeles må være i full innreisekarantene.

FHI viser til at studier ikke tyder på at ungdom smitter mindre enn voksne, spesielt ikke med de bekymringsfulle virusvariantene. Fagmyndighetene er også bekymret for importsmitte inn i denne delen av befolkningen. Siden svært få mellom 12 og 18 år vil bli tilbudt vaksine i Norge, vil denne gruppen enn så lenge måtte ha full innreisekarantene. Helsedirektoratet og FHI skal gjøre en ny vurdering av dette.

Det er kommet ny kunnskap om at én vaksinedose muligens gir lavere beskyttelse mot delta-virusvarianten, bedre kjent som den indiske virusvarianten. Det vil derfor kunne komme forskjellige regler for de som er fullvaksinerte, sammenlignet med de som kun har fått én vaksinedose eller har gjennomgått covid-19.

Som varslet tidligere gjør dermed Helsedirektoratet og FHI en ny vurdering av om når fullvaksinerte kan få unntak fra innreisekarantene fullt ut.

11. juni vil vi ha et verifiserbart koronasertifikat for personer med tilgang til helsenorge.no som kan brukes for grensepassering inn til Norge. Et koronasertifikat som er i tråd med EUs retningslinjer vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

Vi jobber med å kartlegge om andre lands koronasertifikat eller tilsvarende løsninger oppfyller de samme kvalitetskravene som det norske, og dermed kan gi unntak for karantenekrav, og på hvilken måte informasjonen kan verifiseres.

Jeg vil gjenta at regjeringen fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da.

De som likevel velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Det vil variere fra land til land. 

Vi har fortsatt en global pandemi som gjør at det å reise til utlandet innebærer en større usikkerhet enn i normale tider.