Mange kvalifiserte søkere tross skjerpede krav

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er 3,9 prosent færre kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i år enn i fjor. I år er det første gang studentene må ha 4 i matematikk for å bli lærer, og nedgangen i antallet kvalifiserte søkere er langt lavere enn forventet.

− Vi er positivt overrasket over tallene. Det er veldig gledelig at det fortsatt er mange som ønsker å bli lærere. Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer, og lærerne er nøkkelen for å få dette til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Forkurs i matematikk

Da regjeringen innførte krav om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene, forventet den at antallet kvalifiserte søkere ville gå betydelig ned. Av de som kom inn på lærerutdanningene i 2014, var det 28 prosent av søkerne som ikke hadde 4 i matematikk.  I år er det rundt 10 prosent av søkerne som har fått beskjed om at de kommer inn på lærerutdanningene dersom de kan forbedre karakteren sin til 4.

− Det er forkurs i matematikk rundt om i hele landet i sommer. De som har 3 i matte, kan få god hjelp til å klare det nye inntakskravet, sier Røe Isaksen.

Forkurset i matematikk avsluttes med en nasjonal prøve 1. august. Studentene på forkurset vil få endelig beskjed om opptak når sensuren er klar før studiestart.

Strengere krav

Kunnskapsministeren mener det var fornuftig å skjerpe kravene for å komme inn på lærerutdanningene.

− Faglig sterke lærere er avgjørende for skape en skole hvor elevene lærer mer. Vi har høye ambisjoner for fremtidens lærere, og det nye kravet er et signal om at vi ønsker sterke søkere til lærerutdanningene. Det signalet ser det ut til at søkerne har tatt, sier Røe Isaksen.

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at det er til sammen 5244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i 2016, en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor. Det er 7,7 prosent færre som har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og trinn 5-10. Samtidig er 5,5 flere som har fått tilbud om lektorutdanning.

Flere vil bli barnehagelærer

Det er også flere som vil bli barnehagelærere. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 3 742 søkere. Det er rundt 300 flere tilbud enn i fjor, en økning på 8,9 prosent.

−Denne økningen viser at mange nå er spesielt opptatt av de aller minste barna. Dette er viktig i regjeringens strategi for å styrke kvaliteten i barnehagene. Gode lærere både i skolen og i barnehagen er avgjørende for at vi skal lykkes med å skape trygge rammer for barn og unge, sier Røe Isaksen. 

Fakta om opptaket til lærerutdanningene

  • Det er til sammen 5244 kvalifiserte søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningene i 2016. Det er en nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med i fjor.
  • 539 søkere har fått såkalt betinget opptak. Det betyr at de kommer inn dersom de klarer å få 4 i matematikk i løpet av sommerens forkurs.
  • 1664 søkere har fått tilbud om grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7. Det er en nedgang på 13,5 prosent sammenlignet med i fjor.
  • 1965 søkere har fått tilbud om grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. Det er en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med i fjor.
  • 1615 søkere har fått tilbud om lektorutdanning. Det er en økning på 5,5 prosent sammenlignet med i fjor.
  • 3 742 søkere har fått tilbud om barnehagelærerutdanning. Det er en økning på 8,9 prosent sammenlignet med i fjor.