Mehl i Brussel for justis- og innenriksmøte i EU

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) deltok torsdag 9. mars på justis- og innenriksministermøte i Brussel. På dagsorden sto en orientering om status for Schengen-samarbeidet, prioriteringer og utfordringer, samt viktige asyl- og migrasjonsdiskusjoner.

Et sentralt tema under møtet var fremtiden for visumpolitikken, som er et av Schengen-samarbeidets viktigste verktøy for å ha kontroll med hvem som reiser inn i Schengen-området og er med på å redusere risiko for irregulær migrasjon.

Mehl understreker at visumpolitikken er et viktig virkemiddel for å forbedre samarbeidet med land om retur av personer uten lovlig opphold. Diskusjonene om visumregler er en fortsettelse av møtet i Stockholm i januar. 

- Vi må vurdere strengere virkemidler mot land som ikke samarbeider om å ta imot egne borgere med ulovlig opphold i Norge eller Schengen. Dette kan være å gjeninnføre visumplikt for land med visumfrihet som en reaksjon på at landet ikke samarbeider om retur, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Under møtet diskuterte ministrene også hvordan asyl- og migrasjonssystemet i Europa bør endres.

- Norge mener også at Dublin-regelverket må praktiseres strengere. Vi må blant annet vurdere mer effektive muligheter til å bruke biometri for å ha kontroll med hvem som er i Schengen, gjennom revisjon av Eurodac. Vi må unngå at migranter beveger seg ukontrollert rundt i Europa, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).