Midlertidig overføring av ansvaret for justis- og innvandringssaker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsminister Jon Georg Dale overtar inntil videre ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i den tid statsråd Tor Mikkel Wara har permisjon.