Morten Haga Lunde utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Generalløytnant Morten Haga Lunde er av Kongen i statsråden i dag utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten, med tiltredelse ved årskiftet 2015/2016. Han etterfølger generalløytnant Kjell Grandhagen.

Haga Lunde kommer fra stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarterer. En stilling han tiltrådte i 2013.

Generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Mats Grimsæth/ Forsvaret

Generalløytnant Morten Haga Lunde er født i 1960. Han ble uteksaminert fra Luftkrigsskolen i 1987, og har gjennomført Forsvarets stabskole og NATO Defence College. Haga Lunde har mange års luftoperativ erfaring fra taktisk nivå og bred bakgrunn fra flere militærstrategiske stillinger. Han har blant annet vært avdelingsleder i Forsvarsdepartementet, sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben og både nestkommanderende og sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Haga Lunde anses som en dyktig og kunnskapsrik offiser med omfattende relevant erfaring for stillingen som sjef for Etterretningstjenesten.

Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen, og har det stabsmessige ansvaret for det funksjonsområdet Forsvarssjefen er tillagt innen feltet etterretningstjeneste.

Last ned: CV Morten Haga Lunde.pdf

Trykk her for høyoppløselig bilde (kreditering: Torgeir Haugaard / Forsvaret).