Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mottok forsvarssjefens fagmilitære råd

1. oktober mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd, et råd som blir helt sentralt i arbeidet med den neste langtidsplanen for forsvarssektoren.

Nett-tv Mottar fagmilitært råd

Se sendingen her

Se sendingen her

  • Se pressekonferansen i opptak i boksen over her.
  • Du kan lese det fagmilitære rådet hos forsvaret.no.
Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse 1 oktober 2015.
Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse 1 oktober 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

I dag er det et år siden forsvarssjefen fikk oppdraget om å komme med et uavhengig fagmilitært råd. - Det er helt avgjørende for troverdigheten i forsvarspolitikken at forsvarssjefen står fritt i sine faglige vurderinger. Rammefaktorene som definerer norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk er i stor bevegelse og samlet sett er endringene så store at vi har vært nødt til å se helt grunnleggende på Forsvarets framtidige struktur og sammensetning. Samtidig visste vi at det økonomiske utgangspunktet for den kommende langtidsplanen er krevende, noe som også er bekreftet i det året som har gått, sier forsvarsministeren.

- Forsvarssjefen har nå tydelig beskrevet forutsetningene rådet hans bygger på. På den ene siden de endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelsene og på den andre siden den krevende driftsituasjonen som er i store deler av Forsvaret og som over tid har ligget uløst. Det tegnes et tydelig risikobilde som leder frem mot behovet for å ta et strategisk veivalg. Og det etterlates ingen tvil om at det er behov for å gjøre omfattende endringer fremover, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

- Jeg kan selvfølgelig ikke forskuttere hvordan den neste langtidsplanen vil bli, uten å foregripe arbeidet som nå skal gjøres i regjering og Storting. Men jeg deler forsvarssjefens oppfatning om at vi må ta noen tøffe grep og vi må styrke Forsvaret. Vi har vært tydelige på at vi trenger å styrke forsvaret økonomisk og operativt. Det har vi gjort i budsjettene og det kommer vi til å fortsette med. I arbeidet med en ny langtidsplan er jeg opptatt av å finne løsninger som både tjener Forsvaret, og som det er mulig å samle politisk oppslutning rundt, sier Eriksen Søreide.

I tillegg til det fagmilitære rådet har regjeringen fått en rekke andre viktige innspill: anbefalinger fra Ekspertgruppen for Forsvaret av Norge (LINK), Mckinseys rapport med foreslåtte tiltak for å redusere kostnader (LINK) og NSMs sikkerhetsfaglige råd (LINK). I oktober kommer det en rapport fra Vernepliktutvalget. Alle disse rådene og innspillene vil gå inn i arbeidet med den nye langtidsplanen.

- Jeg er i tillegg opptatt av at vi får en bred, offentlig debatt om temaene som skal behandles i den kommende langtidsplanen og om utfordringene vi står overfor. Jeg ønsker gode diskusjoner og innspill velkommen, sier forsvarsministeren.


Etter offentliggjøringen inviterer Forsvarsdepartementet til en bred innspillsprosses. Blant annet vil berørte kommuner og fylkeskommuner bli inviterte til å bidra med sine innspill, og de vil også bli invitert til dialogmøte i Forsvarsdepartementet i november. Men det er rom for at alle som ønsker det kan sende innspill. Disse kan sendes på e-post til [email protected]. Fristen for å sende innspill er 9. november.

Den nye langtidsplanen, med oppdatert sikkerhets- og forsvarspolitisk grunnlag, anbefalte langsiktige økonomiske rammer, og plan for videreutvikling av forsvarssektoren, vil bli fremmet for Stortinget i vårsesjonen 2016.

 

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Til toppen