Myker opp reglene for reklame og sponsing

Kongen i statsråd besluttet i dag å sanksjonere endringer i kringkastingslovens regler om reklame og sponsing med ikrafttredelse fra 1. juli 2017. Dette innebærer at norske regler på området harmoniseres med reglene i EØS-området og at norske kringkastere vil få tilsvarende regler som sine konkurrenter

- Jeg er glad for at denne oppmykingen av kringkastingslovens regler om reklame og sponsing kommer på plass og håper at den vil bidra til å styrke norske kringkasteres konkurranseevne, sider kulturminister Linda Hofstad Helleland.  

Med denne endringen vil blant annet reglene for reklameavbrudd i fjernsyn bli harmonisert med minimumsreglene i et EU-direktiv om audiovisuelle medietjenester.

Stortinget vedtok endringene i kringkastingsloven 12. juni 2017 som innebærer at:

  • Reklame på delt skjerm tillates. Dette vil gjøre det enklere for kringkastere å utnytte det kommersielle potensialet i langvarige sportssendinger uten naturlige pauser.
  • Regelen om at reklameinnslag ikke skal overstige 15 prosent av den daglige sendetiden oppheves. Bestemmelsen har hatt liten praktisk betydning siden den kommer i tillegg til en øvre grense på 20 prosent reklame per klokketime.
  • Presentasjon av sponsor i program eller i tilknytning til sponsede enkeltinnslag tillates.
  • Kringkastingsloven § 3-5 om presentasjon av premier i fjernsynsprogram oppheves, siden regelen er i strid med AMT-direktivet og andre regler i stor grad ivaretar de samme hensynene som denne bestemmelsen.

Den offentlige høringen av forslagene og behandlingen i Stortinget viste at det var bred oppslutning om å myke opp disse reglene politisk så vel som i bransjen.

 

Til toppen