Nå blir det lettere for kommunene å involvere innbyggerne

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er viktig å gi innbyggerne mulighet til å bli hørt i små og store saker i kommunen sin. Kommunene må derfor legge til rette for det. Nå presenterer vi ulike digitale verktøy, som kommunene kan ta i bruk for å involvere innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har firmaet Funka kartlagt til sammen 43 digitale verktøy som kommuner kan ta i bruk for å involvere innbyggerne i beslutningsprosesser.

– Med slike verktøy kan kommunene invitere innbyggere til å komme med innspill og forslag, debattere, bidra i budsjettarbeid og stemme på ulike forslag. Det er bra for lokaldemokratiet, sier Mæland.

Verktøyene varierer i bruksområde, funksjonalitet og kompleksitet. Kommunene må derfor nøye vurdere hvilke behov de har, slik at de velger et verktøy som gir nytte lokalt.

Vi presenterer nå de ulike verktøyene i en rapport og viser hvordan man kan lykkes med å ta dem i bruk. Funka har også utarbeidet mer detaljerte beskrivelser av de fire verktøyene Liquid Feedback, My Neighbourhood, Community Maps og Decidim.

Disse beskrivelsene er oppsummert i hver sin rapport:

Prosjektet går nå over i en ny fase der verktøyet Liquid Feedback skal implementeres og testes i to kommuner.

- Jeg håper kommunene leser rapportene og blir inspirert selv å ta i bruk digitale løsninger for innbyggermedvirkning, sier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00