Sluttrapport om verktøy for lokalt e-demokrati

Funka har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrevet rapporten "Studie om e-demokrativerktøy: Rapport for hovedprosjektet".

Rapporten oppsummerer erfaringer fra praktisk uttesting av e-demokrativerktøy. Prosjektet er en oppfølging av en forstudie gjort i 2018 for å kartlegge verktøy for e-demokrati.

Studie om e-demokrativerktøy: Rapport for hovedprosjektet (pdf)

Vedlegg: