Nyheter

Næringsministeren i USA for å diskutere IRA

Mandag 13. mars var næringsminister Jan Christian Vestre i Washington D.C for å diskutere konsekvensen av Inflation Reduction Act (IRA) for norsk eksport til USA, og utvikling av et industrisamarbeid mellom Norge og USA. Næringsministeren hadde møter med representanter på høyt politisk nivå i USAs handelsdepartement, næringsdepartement, finansdepartement og Det nasjonale sikkerhetsrådet.

– Norge og USA er enige om å styrke det grønne industrisamarbeidet og forene krefter for en raskere omstilling av økonomien. Det skal ha prioritet i Norge og Washington fremover, sier næringsministeren og legger til

–I møtene listet jeg opp en rekke områder der Norge kan bidra til at USA kan nå sine klimamål; vi har over 100 års erfaring med produksjon av rent hydrogen, vi har verdens største flytende vindpark, vi bygger verdens største anlegg for karbonfangst og lagring, og vi har sannsynligvis Europas største forekomster av sjeldne jordarter. Dette er områder som står sentralt i IRA.

Siden den amerikanske lovpakken ble lagt frem i august 2022 har regjeringen hatt tett dialog med USA og EU om de handelspolitiske konsekvensene av IRA. Norge har vært opptatt av å få på plass tilsvarende løsninger som andre amerikanske handelspartnere, herunder særlig EU.

Fredag 10. mars ble det annonsert at USA og EU starter forhandlinger om en avtale om handel med kritiske mineraler. Enigheten ble offentliggjort etter møte mellom Europakommisjonens president og den amerikanske presidenten samme dag. Avtalen om kritiske mineraler skal sikre EU likebehandling under IRAs støtteordning for elbiler, hvor det stilles særkrav til opprinnelse eller prosessering av kritiske mineraler i batterier til elbiler.

–Det er svært positivt at vi fikk møter med alle sentrale deler av Biden-administrasjonen første arbeidsdag etter EU-presidentens møte. For meg var det viktig å understreke at Norge er en del av det indre marked og at vi må likebehandles med EU, nå som handelspolitikken er i endring. Jeg opplevde at argumentene våre ble lyttet til og notert ned, og vi vil fortsette den nære dialogen vi har med USA om IRA, sier Vestre.