Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Viser 301-320 av 335 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  PwC og Yara innledet om hvordan god rapportering kan bidra til verdiskaping

  27.11.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet avholdt den 25. november en samling om åpenhet og rapportering for selskaper hvor staten er eier. Deltakerne var blant annet CEO, CFO, økonomi- eller regnskapsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og bærekraftansvarlig

 • Nett-tv

  Webinar om hjemmekontor for statsansatte 11.11.2020

  27.10.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Onsdag 11. november 2020 holdt partene i staten et webinar om hjemmekontor for statsansatte.

 • Nett-tv

  Politisk tillit i krisetider

  07.09.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Velkommen til seminar og paneldebatt om politisk tillit i krisetider 15. september kl. 11:30.

 • Nett-tv

  Webinar om traineeordningen i staten 17.09.2020

  02.09.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Torsdag 17. september 2020 kl. 09.00 holdt partene i staten et webinar der søkelyset ble rettet mot traineeordningen i staten.

 • Nett-tv

  Webinar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2020

  17.06.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Tirsdag 16. juni 2020 holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et webinar om arbeidsgiverpolitiske temaer.

 • Nett-tv

  Lansering av revidert handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  16.06.2020 Artikkel Radikalisering

  Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er revidert med nye tiltak. Onsdag 17. juni 2020 presenterte statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland den nye handlingsplanen.

 • Nett-tv

  Webinar om ny valglov

  15.06.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet inviterer kommuner og fylkeskommuner til en gjennomgang av valglovutvalgets utredning, med hovedvekt på forslagene som gjelder valggjennomføring.

 • Nett-tv

  Nettseminar om verdikjeder i Norge

  19.05.2020 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse presenterer rapporten "Verdikjeder i Norge" i nettseminar 2. juni 2020, klokken 12.00-13.00.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2019

  22.11.2019 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2019, kl. 09.30 → 15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 05.12.2019

  11.11.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Torsdag 5. desember 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Frokostmøte om IA-avtalen i staten 10.10.2019

  10.10.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Torsdag 10. oktober 2019 arrangerte partene i staten frokostmøte om IA-avtalen.

 • Nett-tv

  Webinar om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

  03.06.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte til webinar om nasjonale forventninger 13. juni kl. 10.00-11.00. Opptaket og presentasjonen er publisert på denne siden.

 • Nett-tv

  Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge

  01.04.2019 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Presentasjoner og filmopptak fra seminar 2. april 2019.

 • Nett-tv

  Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  28.01.2019 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Nett-tv

  Regnskapsdagen 2018

  01.11.2018 Artikkel Finansdepartementet

  27. nov. 2018, kl. 09.30 →  15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

 • Nett-tv

  Juridiske fagdager 2018

  18.10.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hovedfokus for årets juridiske fagdager er den nye kommuneloven.

 • Nett-tv

  Høringsmøte om forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

  23.08.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsmøtet sendes på nett-tv torsdag 23. august kl. 12:00.

 • Nett-tv

  Bærekraftig migrasjon fra fattige til rike land

  14.06.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Heldagskonferanse i Det europeiske migrasjonsnettverket (EMN), 21. juni 2018.

 • Nett-tv

  Grønn skattekommisjon

  04.06.2018 Artikkel Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kunne oppnå lavere utslipp av

 • Nett-tv

  EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

  01.06.2018 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er