Viser 441-460 av 551 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nett-TV: Eierskapskonferansen 2015

  09.06.2015 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Fikk du ikke med deg Eierskapskonferansen 2015? Se den i opptak her. Temaet for konferansen var Omstilling og nye muligheter.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Eierskapskonferansen 2015

  08.06.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland inviterer tirsdag 9. juni til Eierskapskonferansen 2015 på Hotel Continental i Oslo fra kl. 1130 til kl. 1530. Temaet for konferansen er Omstilling og nye muligheter.

 • Nett-tv

  NATOs generalsekretær møter statsminister Erna Solberg

  05.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kjem på offisielt besøk til Noreg 3.-5. juni. Generalsekretæren skal ha program både i Bodø og Oslo. Fredag 5. juni møter han statsminister Erna Solberg. Fredag 5. juni Kl. 12.00: Arbeidslunsj med statsminister

 • Nett-tv

  Ny maritim strategi: Vil styrke maritim konkurransekraft

  29.05.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart, og mer forskning, innovasjon og samarbeid blant bedriftene som lever av havet er noen av grepene i ny strategi.

 • Nett-tv

  IMF om norsk økonomi

  28.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Europa og Norge på vei mot et digitalt indre marked

  28.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til konferanse om utviklingen av at digitalt indre marked i Europa.

 • Nett-tv

  Konferanse om grønne investeringer og nordiske pensjonsfond

  27.05.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpner nordisk konferanse om grønne investeringer og nordiske pensjonsfond på Litteraturhuset i Oslo 27. mai, kl.10:00 -15:30.

 • Nett-tv

  Priv. til red./presseinvitasjon: Pressekonferanse – IMFs vurdering av Norge

  26.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  28. mai får finansminister Siv Jensen overlevert Det internasjonale valutafondet (IMF) sin uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.

 • Nett-tv

  Konferanse om europeisk IKT-politikk: EU utvikler et digitalt indre marked

  22.05.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUIKT15 arrangeres 26. mai for å bringe norske og europeiske IKT-beslutningstakere og interessenter tettere sammen, og for å gi norske aktører bedre innsikt i EUs IKT-politiske prioriteringer. Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene

 • Nett-tv

  Nett-TV: Dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet

  20.05.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 26. mai holder regjeringen dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet. Møtet blir sendt direkte på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

 • Nett-tv

  Internasjonalt møte i Oslo om utdanning i konfliktområder

  20.05.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet er vertskap for et internasjonalt møte i Oslo 28. - 29. mai om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Utenriksminister Børge Brende skal åpne møtet, der stater oppfordres til å slutte seg til «Trygg skole-erklæringen» (

 • Nett-tv

  Enighet om jordbruksavtale

  15.05.2015 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Norges Bondelag og staten har i dag inngått jordbruksavtale. Avtalen gir grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3,75 prosent fra 2015 til 2016.

 • Nett-tv

  Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2015

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa vil utvide overgangsordninga for uføre. Vidare foreslår Regjeringa fleire avgiftsendringar som vil gi insentiv til bruk av klimavennleg drivstoff. Regjeringa har òg sett i gang ei reform for å få ei betre og meir effektiv skatte- og

 • Nett-tv

  Et budsjett for vekst, trygghet og omstilling

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen har staket ut en bedre kurs for norsk økonomi som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett

 • Nett-tv

  Styrker kampen mot svart økonomi

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten fra 1.1.2016. Forslaget innebærer en betydelig styrking av statlige arbeidsplasser i mange regioner.

 • Nett-tv

  Helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår nye prinsipper og ny retning for bilavgiftene. Fremtidens bilavgifter skal stimulere til en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark.

 • Nett-tv

  Nytt regelverk for kassasystemer

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2015

  06.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett kl. 11 tirsdag 12. mai.

 • Nett-tv

  Et godt utgangspunkt for en jordbruksavtale

  05.05.2015 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten tilbyr jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 1,75 prosent i 2016. I 2015 øker jordbruket sine inntekter med 8,7 prosent. Det er klart mer enn lagt til grunn i fjor og vesentlig mer enn andre grupper. Med prognosene for

 • Nett-tv

  Regjeringen lanserer Norges første dyrepoliti-prosjekt

  28.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Departementene har i fellesskap ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak for å styrke politiets rolle i