Internett, tilgjengelig og likt for alle

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er viktig at Internett er tilgjengelig og fungerer likt for alle. Nettnøytralitet og tilgang til ressursene på Internett er i dag grunnleggende for økonomisk-, sosial-, kulturell- og demokratisk utvikling av samfunnet vårt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Målet for regjeringens arbeid med nettnøytralitet er å sikre at Internett fortsetter å være åpent og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon, sier samferdselsministeren i forbindelse med at forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften er sendt på høring.

Ekomlov og ekomforskrift på høring
Samferdselsdepartementet har sendt forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift på høring. Forslagene gjelder blant annet etablering av rettslige rammer for nettnøytralitet.

Høringen handler også om videreutvikling av reglene om internasjonal gjesting, innføring av eCall system (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr. Les mer om høringen.