Høring - forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift

Samferdselsdepartementet sender forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016