Nordisk samarbeid for å hjelpe nordiske statsborgere

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

- Mine nordiske kolleger og jeg er enige om å samarbeide tett for å hjelpe nordiske statsborgere. Vi har hatt nær kontakt om arbeidet for å få våre borgere trygt hjem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Vi er enige om følgende: 

  • Vi oppfordrer flyselskaper og reiselivsbransjen til å fortsette det viktige arbeidet de allerede har startet med å få alle sine kunder hjem.
  • Nordiske borgere skal få transitt gjennom nordiske land slik at de kan reise hjem til sine respektive land.
  • De nordiske landene vil opprettholde det sterke konsulære samarbeidet i hele verden. Dette betyr også at nordiske borgere kan få støtte fra andre nordiske ambassader i land der deres eget hjemland ikke er representert.

- Vi står hverandre nær i Norden, og har lang tradisjon for å å hjelpe hverandre. I denne krisen gir nordisk solidaritet og samhold oss styrke. Vi står sammen om å hindre spredning av koronaviruset, og vi arbeider for at våre borgere kommer seg trygt hjem, sier utenriksministeren.