Norge har sammen med de nordiske landene, Estland, Storbritannia og Belgia levert innspill til revisjon av det europeiske ekomregelverket.

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har sammen med de nordiske landene, Estland, Storbritannia og Belgia levert et overordnet innspill til revisjonen av det felleseuropeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon.

Les innspillet til revisjon av det europeiske ekomregelverket.

Les også Norges innspill til revisjon av det europeiske ekomregelverket.