Historisk arkiv

Norge har levert innspill til revisjon av det europeiske ekomregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Norge har sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nytt regelverk for elektronisk kommunikasjon.

EU-kommisjonen vil i løpet av 2016 komme med forslag til oppdatert regelverk for elektronisk kommunikasjon. Norge har skrevet brev til kommisjonen, som inkluderer innspill til nytt regelverk for elektronisk kommunikasjon.

Her ser du brev fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til EU-kommisjonen.
Se innspill til EU-kommisjonen.

Innhold i Norges innspill
I innspillet til kommisjonen har Norge blant annet påpekt at det er behov for et regelverk som sikrer fortsatt investeringer i nettverk og tjenester. For å møte fremtidig utvikling mener Norge det er behov for en generell regelverksforenkling og fleksibilitet både når det gjelder nasjonal fleksibilitet og når det gjelder fleksibilitet i regelverket. Eller er det påpekt at det er behov for deregulering, gjennom å fjerne regulering som ikke lenger er nødvendig.

Samferdselsdepartementet og Nkom møtte bransjen for å få innspill.
5. november i år, møtte Samferdselsdepartementet og Nkom ekombransjen. Målet med møtet var å få innspill til prosess om nytt europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon.