Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge og USA inngår et tettere samarbeid på vannkraftforskning

Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen deltok på en internasjonal vannkraftkonferanse i Trondheim 4. februar 2020. På konferansen signerte han en intensjonsavtale med USA om økt samarbeid på vannkraftforskning.

'
Direktør Conner Prochaska (f.v) fra US Department of Energy og statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen signerte en intensjonsavtale om samarbeid på vannkraftforskning mellom USA og Norge under Hydropower Summit i Trondheim 4. februar 2020. Foto: Juliet Landrø/NINA/HydroCen

Konferansen «Hydropower Summit» fant sted på Britannia Hotel i Trondheim. HydroCen, det norske forskningssenteret på vannkraftteknologi, var arrangør for konferansen.

Representanter fra norske og amerikanske myndigheter, Olje- og energidepartementet og US Department of Energy var tilstede på konferansen. I tillegg var Norges Forskningsråd, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Det internasjonale energibyrået (IEA), og flere aktører fra norsk vannkraftbransje representert.

Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen signerte på vegne av regjeringen en intensjonsavtale om samarbeid på vannkraftforskning. Direktør Conner Prochaska fra US Department of Energy signerte på vegne av USA.

— Norge og USA har samarbeidet om forskning innen energi, CO₂-håndtering (CCS), såvel som petroleum i mange år. USA har et stort behov for å ruste opp sine vannkraftverk, noe vi har lang erfaring med. I likhet med Norge, har USA mye kompetanse om vannkraft og miljø som vi begge kan dra nytte av. Vi har derfor begge mye og tjene på et styrket forskningssamarbeid innen vannkraft, selve ryggraden i kraftsystemet vårt, sier statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (H).

'
Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (t.v) og direktør Conner Prochaska fra US Department of Energy fikk se på en av vannkraftturbinene på Vannkraftlaboratoriet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

I forbindelse med toppmøte ble det også tid til et besøk på  Vannkraftlaboratoriet hos NTNU, som har spilt en ledende rolle i utviklingen av global vannkraft gjennom flere tiår. 

'
Statssekretær i OED, Odd Emil Ingebrigtsen (t.h) og direktør Conner Prochaska fra US Department of Energy får en omvisning på Vannkraftlaboratoriet til FME HydroCen og senterdirektør Ole Gunnar Dahlhalug (t.v). Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED