Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge vinner FN-pris

Norge er vinner av FN-pris for strategien for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsarbeidet.

- Jeg er stolt av at Norge får denne FN-prisen som en anerkjennelse av arbeidet vi nå har satt i gang med å bekjempe det største globale helseproblemet verden står overfor. Vi vil bidra til å snu den negative utviklingen i de fattigste landene, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Prisen (United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases Award) får Norge for innsatsen mot ikke-smittsomme sykdommer, og vinneren må ha bidratt til samarbeid nasjonalt, regionalt og globalt.

I november i fjor lanserte Norge som det første landet i verden, en plan for hvordan bistandsmidler kan brukes til å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Med strategien «Bedre helse, bedre liv», tar Norge til orde for et styrket globalt engasjement på verdens helsearenaer. Regjeringen har bevilget 140 millioner kroner til dette arbeidet i år, og vil trappe opp innsatsen mot 2024.

- Vi håper at andre land tar etter Norge, slik at vi styrker sjansen for å skape bedre helse, utrydde ekstrem fattigdom og vinne kappløpet mot 2030. Ikke-smittsomme sykdommer fører til enorme lidelser. Som alltid rammes de fattigste hardest, sier Ulstein.

Hvert år dør mer enn 41 millioner mennesker i verden som følge av luftveissykdommer, kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, psykiske lidelser og andre ikke-smittsomme sykdommer. Disse sykdommene er en viktig årsak til for tidlig død i lav- og mellominntektsland. Likevel går kun 1-2 prosent av verdens totale helsebistand til ikke-smittsomme sykdommer.

- Mennesker som er rammet av ikke-smittsomme sykdommer har også økt risiko for å bli alvorlig syke og dø av covid-19. Diagnose, forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer vil derfor være en viktig del av arbeidet med å begrense alvorlig sykdom og død fra covid-19, sier Ulstein.

FAKTA:

Mer om FN- prisen United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases Award på WHOs nettsider

Pressekontakt: Tuva Raanes Bogsnes, [email protected], mobil: 93 23 18 83