Norske interesser og grønn finans på agendaen i Brussel

Finansminister Siv Jensen (Frp) var i Brussel fredag for å møte sine kolleger fra EU, EØS og EFTA.

Finansministeren hadde bilaterale møter med visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis og nominert kommissær Paolo Gentiloni. De diskuterte blant annet arbeidet fremover med finansmarkedsreguleringen og med grønn økonomi og skatt.

Møte i ECOFIN
Finansminister Siv Jensen med EFTA-kolleger i Brussel. Foto: EFTA

— Det var gode møter. Det er viktig med denne jevne, uformelle kontakten med aktører i EU for å ivareta norske interesser, spesielt fordi finansministrene i EU og EØS ikke har noen formelle plattformer.

— EU er Norges viktigste handelspartner og vi deltar i et felles europeisk marked. Det er viktig å sikre norsk næringsliv og norsk finansnæring full adgang og like vilkår, og at reguleringene som utformes i EU ivaretar norske interesser, sier finansministeren.

Jensen deltok også i det årlige, uformelle møtet mellom EUs og EFTAs finansministre. Årets tema var bærekraftig finans. EU-kommisjonen la i fjor frem en handlingsplan for bærekraftig finans som ledd i arbeidet med å møte forpliktelsene som følger av EU-avtalen i 2030 og målet om en klimanøytral verden innen 2050.

Handlingsplanen har som overordnede mål å dreie kapital i retning av bærekraftige investeringer, håndtere finansiell risiko som følge av klimaendringer, og fremme åpenhet og transparens.

— Dette er initiativer som Norge ønsker velkommen. Det er positivt at EU setter finansnæringens rolle i omstillingen høyt på agendaen. Det norske finansmarkedet og norsk næringsliv er langt fremme i Europa og kommer til å være en del av løsningene vi trenger fremover. Med EØS-avtalen er Norge en naturlig deltager i utformingen av regelverket.