Rapport: «Maskulinitetskulturer i Forsvaret. En studie med fokus på økt rekruttering til Forsvaret»

Ny forskning om hvordan menn forholder seg til kvinner i Forsvaret

-Det er et mål for regjeringen at flere kvinner skal velge Forsvaret som arbeidssted og karriérevei. Da er det viktig at vi tar godt vare på de jentene som velger å gjennomføre førstegangstjenesten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I dag la Forsvarsdepartementet fram en forskningsrapport om maskulinitetskulturer. Senioranalytiker Dag Ellingsen fra Oxford Reesearch, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og professor Ulla-Britt Lilleaas.

-Det er et mål for regjeringen at flere kvinner skal velge Forsvaret som arbeidssted og karriérevei. Da er det viktig at vi tar godt vare på de jentene som velger å gjennomføre førstegangstjenesten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I dag fikk forsvarsministeren overrakt en forskningsrapport som gir ny kunnskap om hvordan jenter blir møtt i Forsvaret. Oxford Research har i samarbeid med professorene Ulla-Britt Lilleaas og Michael Kimmel utført prosjektet «Maskulinitetskulturer i Forsvaret. En studie med fokus på økt rekruttering til Forsvaret».

Forskerne har gjort flere positive funn. Det viser seg blant annet at menn over 30 år som jobber innen forsvarssektoren er mer positivt innstilt til likestilling enn tilsvarende gruppe av menn utenfor Forsvaret. Det er en sammenheng mellom trivsel og at kvinnene er motiverte, har kjennskap til hva de går til og er i tilstrekkelig god fysisk form. Forskerne har også funnet gode resultater ved bruk av fellesrom, der gutter og jenter sover på samme rom. Dette kan bidra til en følelse av likeverd og felleskap på tvers av kjønn, og dermed til et godt sosialt miljø. Samtidig er det viktig at bruk av fellesrom er forankret i ledelsen, og at ledere griper inn dersom det oppstår uønskede situasjoner og hendelser.

Rapporten inneholder også negative funn med jenter som opplever tilfeller av trakassering, ofte med seksuelle overtoner. På den annen side har forskerne funnet eksempler på at andre gutter griper inn når jenter blir utsatt for slike hendelser.

-All mobbing og seksuell trakassering er helt uakseptabelt, sier Ine Eriksen Søreide. – Slik oppførsel er med på å støte jenter ut av Forsvaret – jenter som vi ønsker og trenger flere av. Vi trenger tydelige ledere som er gode på å lede et mangfold av mennesker. Her har vi fortsatt en vei å gå.

Forsvaret vil nå gå nøye gjennom rapporten for å se på hvordan funnene kan brukes til å utvikle nye tiltak. Dette arbeidet er allerede i gang, sier personaldirektør Tom Simonsen, som også var til stede da rapporten ble presentert i dag.

-Denne forskningen blir et viktig grunnlag for å forhindre mobbing og seksuell trakassering. Det er viktigere enn noen gang, når vi nå skal tilrettelegge for allmenn verneplikt og motivere jentene til å tjenestegjøre i Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Les hele rapporten her.

Til toppen