Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om hvordan redusere klimagassutslippene i Norge

Regjeringen har mottatt Klimakur 2030. En etatsgruppe har utredet mulig tiltak og virkemidler som kan redusere utslipp med minst 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor fram mot 2030. Dette gjelder blant annet utslipp fra transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

–  Regjeringen har et mål om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med minst 45 prosent i 2030. Dette er et ambisiøst mål, og vi har dårlig tid skal vi klare det. Vi må raskt redusere utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. Regjeringen har bedt om denne rapporten som et faggrunnlag slik at vi kan finne de riktige virkemidlene og tiltakene for å nå målene våre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Se opptak av overrekkelsen under: 

Nett-tv Presentasjon av Klimakur 2030

Se sendingen her

Se sendingen her

- Regjeringen vil legge fram en klimaplan for Stortinget i løpet av året. Nå skal vi sette oss grundig inn i de forslagene fagetatene har lagt fram, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Det er regjeringen som har bedt Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Landbruksdirektoratet, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statistisk sentralbyrå og Enova om å gjennomføre utredningen av mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle klimamålene for 2030.

­– Dette er en viktig rapport. Jeg har merket meg spesielt at elektrifisering og tilgang på strøm er avgjørende for om man skal lykkes med flere av de foreslåtte tiltakene. Det forutsetter et velfungerende kraftsystem. Klimakur ser også på CO2-håndtering som tiltak for å redusere utslipp. Regjeringen tar sikte på en bevilgningsbeslutning for fullskalaprosjektet i 2020 eller 2021. Rapporten vil være en del av grunnlaget for beslutningen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Klimakur 2030
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mottar rapporten Klimakur 2030 fra direktøren i Miljødirektoratet Ellen Hambro, Foto: Martin Lerberg Fossum

Miljødirektoratet vil på vegne av Klima- og miljødepartementet sende Klimakur 2030 ut på offentlig høring. Regjeringen ønsker gode innspill til det videre arbeidet med stortingsmeldingen som kommer.

Du kan lese rapporten Klimakur 2030 her.

Rapporten ble overrakt til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, olje- og energiminister Tina Bru, statssekretær Widar Skogan (LMD), og statssekretær Kari Olrud Moen (FIN).

Til toppen