Historisk arkiv

Invitasjon:

Presentasjon av Klimakur 2030

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Rapporten Klimakur 2030 blir presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fredag 31. januar på Sentralen i Oslo.

Nett-tv Presentasjon av Klimakur 2030

Se sendingen her

Se sendingen her

Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

For alle ikke-kvotepliktige utslipp er mulighetene for kutt og tiltakskostnader analysert, og barrierer og mulige virkemidler for å utløse utslippskuttene er vurdert.

Klimakur 2030 er utarbeidet av – og vil bli presentert av – en faggruppe der Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Rapporten vil være et viktig faglig underlag når regjeringen skal legge fram en stortingsmelding seinere i år for hvordan den skal nå sine utslippsmål for 2030.

Tid: fredag 31. januar, kl. 08:30-10:30

Sted: Arrangementet er flyttet fra Forstanderskapssalen til Marmorhallen. Men samme adresse: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Påmelding: Arrangementet er åpent for alle. Av hensyn til plassen, ber vi de som vil delta om å registrere seg her innen onsdag 29. januar.

Registreringen er avsluttet. Arrangementet er fulltegnet. 

Arrangementet vil bli overført direkte på Klima- og miljødepartements hjemmeside på Regjeringen.no