Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om kapitalstrukturer i private barnehager

BDO har skrevet en rapport om hvordan barnehageeierne finansierer driften med egenkapital og gjeld.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private barnehager som Kunnskapsdepartementet har satt i gang.

Formålet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om eksisterende kapitalstrukturer i sektoren, og bidra til å etablere gode mål for hva som er et rimelig nivå på totale kapitalkostnader.

Rapporten gir oversikt over omfang av leie av barnehagelokaler, lånebelastning, finanskostnader, gjeldsgrader, ulike former for finansiering i barnehagesektoren samt størrelse og utstrekning av disse. Den inneholder også vurderinger av ulike metoder for å regulere omfanget av lånefinansiering i barnehager.

Rapporten viser blant annet at:

  • Litt over halvparten av private barnehager leier barnehagelokalene.
  • Barnehager som leier lokaler bruker i snitt 7,6 % av driftsinntektene til leie av lokaler, mens barnehager som eier egne lokaler bruker 2,2 % av driftsinntekter til rentekostnader.
  • Det er generelt høy gjeldsgrad i den private barnehagesektoren, og flere av de store aktørene bidrar til å trekke opp gjennomsnittet.
  • Det er et stort spenn i låneopptaket i bransjen målt i kroner, med opp til 1,9 mrd. kroner gjeld hos en av de store aktørene.
  • 86,5 % av private barnehager har en gjeldsgrad som klassifiseres som tilfredsstillende.
  • Det har vært en relativt kraftig egenkapitaloppbygging i sektoren de siste årene.
  • Aktører som eier egne barnehagelokaler er i hovedsak finansiert med gjeld til kredittinstitusjoner.
  • Les hele rapporten om kapitalstrukturer fra BDO.

Etter planen skal forslag til endringer i regelverket for private barnehager sendes på høring våren 2019.

Andre rapporter som er bestilt i arbeidet med regulering:

Til toppen