Tina Bru vertskap da Equinor og Microsoft signerte intensjonsavtale om Northern Lights

Equinor har signert en intensjonsavtale med Microsoft om å samarbeide om Northern Lights-prosjektet. Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru var til stede da avtalen ble signert i Oslo onsdag.

Norge ønsker å være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og var et av de første landene i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN under Parisavtalen. Regjeringen mener CO2-fangst og -lagring er et nødvendig klimatiltak for å redusere klimagassutslippene, uten å bremse utviklingen.

Intensjonsavtalen som ble signert i dag handler om å se på mulighetene i transport- og lagringsprosjektet Northern Lights. Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Det omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i Nordsjøen og er en del av det norske CO2-fangst- og -lagringsprosjektet Langskip. 

Microsoft har et mål om å bli karbonnegative innen 2030. Selskapet utforsker derfor flere muligheter for å nå dette målet og ser nå på Northern Lights-prosjektet i Norge.

Kan få ned utslippene

– Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, og et stort og viktig teknologiprosjekt. Vi mener det er en effektiv måte for Norge å bidra til å redusere klimagassutslippene på lang sikt til lavest mulig kostnad. Dagens signering viser det brede industriengasjementet for CO2-håndtering, sier statsminister Erna Solberg.

– CO2-håndtering er et viktig klimatiltak. Dette samarbeidet mellom Microsoft og Equinor om Northern Lights-prosjektet demonstrerer felles satsing og har som mål å gi teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Dette er nødvendig for at Langskip og global utrulling av fangst og lagring av CO2 en suksess, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

– Store bedrifter som lykkes med å skape ny klimateknologi kan også hjelpe oss med å kutte utslipp og skape arbeidsplasser. Denne avtalen er et første steg mot bygging av lavutslippsindustri i Norge, sier hun.  

Digitalisering er et prioritert område for regjeringen. Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er også fornøyd.  

– Dette er veldig spennende nyheter. Jeg tror innføring av digitale kapasiteter i Northern Lights-prosjektet kan vise seg å være en nøkkelfaktor for å oppnå regjeringens ambisjon om å utvikle en fullskala CCS-verdikjede. Sikkerhet, produktivitet, tilgjengelighet og bærekraft er alle viktige elementer som kan forbedres gjennom bruken av digital teknologi, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Fire punkter

Equinor og Microsoft har blitt enige om:

  • Å utforske et teknologisamarbeid for å integrere Microsofts digitale kompetanse i Northern Lights-prosjektet
  • Microsoft vil utforske bruk av Northern Lights' CO2-transport- og lagringsanlegg som del av deres portefølje for CO2-reduksjon, transport og lagringsprosjekter
  • Å utforske måter for Microsoft å investere i effektiv utvikling av Northern Lights 
  • Å utforske og etablere en tilnærming for å løfte CCS' rolle i å nå Europas klimamål

Langskip

Northern Lights er en del av regjeringens satsing på fangst og lagring av CO2, Langskip, som omfatter hele verdikjeden fra fangst, transport til lagring av CO2.

Les mer om prosjektet her.
 
Langskip omfatter fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik og eventuelt ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo. Sistnevnte er under forutsetning av at prosjektet først skaffer tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. 

Langskip omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanleggene til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland. Derfra vil CO2 bli pumpet gjennom rør til et permanent lager under havbunnen. Prosjektet er nå til behandling i Stortinget. 

Fakta - Northern Lights

Northern Lights-prosjektet er en del av det norske CO2-fangst- og lagringsprosjektet, kalt "Langskip". Langskip vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂. 

Den første fasen av prosjektet inkluderer kapasitet til å transportere, injisere og lagre opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den transporteres med skip, injiseres og lagres permanent 2 600 meter under havbunnen i Nordsjøen. 
 
Planen er å være i drift i 2024. CO2-mottaksterminalen vil være lokalisert til industriområdet Naturgassparken i Øygarden kommune på Vestlandet. Anlegget skal drives fra Equinors anlegg ved Sture-terminalen i Øygarden. 

Lagringskomplekset ligger 2 600 meter under havbunnen. I mars 2020 ble boringen av Eos-bekreftelsesbrønnen fullført.