Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 2020

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om nasjonale minoriteter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvar for meldingsarbeidet i samarbeid med andre berørte departementer, tar sikte på å være ferdig i 2020.

Fem nasjonale minoriteter

Arbeidet med stortingsmeldingen ble varslet i Jeløya-plattformen og vil omhandle politikk og tiltak overfor Norges fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener, rom, romanifolket/tatere og skogfinner.

Den forrige stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter – som var den første – ble lagt fram i desember 2000. Den ble skrevet etter at Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999.

Samarbeid

– Det er lenge siden forrige stortingsmelding og derfor på tide med en gjennomgang av politikk og tiltak overfor de nasjonale minoritetene. Vi ser fram til å samarbeide med de nasjonale minoritetene om denne meldingen, og legger vekt på en god dialog med de berørte gruppene, sier Mæland.

Kontaktforum

Arbeidet med stortingsmeldingen vil bli diskutert på kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter den 5-6. november 2018. Kontaktforumet er en møteplass for de nasjonale minoritetenes organisasjoner og de sentrale myndighetene.