Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny straffeprosesslov på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender nå Straffeprosessutvalgets utredning NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov på høring.

Utvalget foreslår en helt ny lov om behandling av straffesaker. Den någjeldende straffeprosessloven er fra 1981. Siden ikraftsettingen i 1986 har det skjedd en betydelig utvikling på straffesaksfeltet, både med hensyn til kriminalitetsbildet og straffesakenes karakter.

Menneskerettighetsforpliktelser gjør seg også gjeldende i en helt annen grad enn da straffeprosessloven kom til. Straffeprosessen må bidra til kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i strafferettspleien og åpne for rasjonell bruk av moderne informasjonsteknologi.

I tillegg er det behov for en fullstendig teknisk revisjon av loven, som er endret svært mange ganger de senere år uten et samlet oversyn.

Høringsfristen er 6. juni 2017.

 

Til toppen