Ny strategi for yrkesfaglærere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge trenger flere yrkesfaglærere fremover som kan gi landet dyktige fagarbeidere. Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.

Torbjørn Røe Isaksen
Foto: KD

– Norge kommer til å trenger mange fagarbeidere fremover, og vi trenger fagarbeidere i verdensklasse. Gode fagarbeidere får vi kun med mange nok dyktige yrkesfaglærere. Derfor satser vi nå på yrkesfaglærerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge kommer til å trenge flere yrkesfaglærere fremover. Mange yrkesfaglærere i skolen mangler lærerutdanning, og mange lærere trenger kompetanseutvikling fordi arbeidslivet de underviser i utvikler seg. Dette er utfordringer som regjeringen ønsker å møte med den nye strategien. 

Utdannings- og rekrutteringsstipend

­I høst innførte regjeringen utdanningsstipendet for at alle som jobber som yrkesfaglærere får mulighet til å ta lærerutdanning. Nå utvider regjeringen ordningen med et rekrutteringsstipend.
– Målet er å rekruttere fremtidige yrkesfaglærere som ikke jobber i skolen i dag. Disse kan søke om et stipend som kan gjøre det enklere økonomisk å kombinere utdanning og deltidsjobb. Det kan føre til at mange som har tenkt på en lærerkarriere, og nå opplever å være i en usikker jobbsituasjon, får et dytt i retning skolen, sier Røe Isaksen. 

Regjeringen oppretter også flere plasser i lærerutdanningen. Det blir opprettet flere PPU-plasser for kandidater med teknologisk fagbakgrunn. I tillegg skal regjeringen jobbe videre for at lærerutdannings-institusjonene skal tilby fleksible utdanningsløp, der lærerne bor.

Kompetanseutvikling

I tillegg er regjeringen opptatt av å sikre at yrkesfaglærere har gode muligheter til kompetanseutvikling.
– Vi har bevilget penger til å utvikle og prøve ut etter- og videreutdanning som er godt tilpasset yrkesfaglæreres og arbeidslivets behov. Å undervise i et klasserom er noe annet enn å gi opplæring i et verksted eller i et kjøkken. Det må vi anerkjenne når vi lager tilbud, sier kunnskapsminister Røe Isaksen. 

I tillegg bygger strategien videre på eksisterende tiltak. Regjeringen vil fortsatt bevilge penger slik at bedrifter kan bidra til faglig oppdatering for yrkesfaglærere gjennom hospitering og kortere kurs.