Yrkesfaglærerløftet

Strategi for fremtidens fagarbeidere.

Regjeringen satser på å gi lærere faglig påfyll og yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.

sveiser
Foto: Worldskills Norway

Norge kommer til å trenge flere yrkesfaglærere fremover. Mange yrkesfaglærere i skolen mangler lærerutdanning, og mange lærere trenger kompetanseutvikling fordi arbeidslivet de underviser i utvikler seg. Dette er utfordringer som regjeringen ønsker å møte med den nye strategien, der målet for satsingen på fremtidens fagarbeidere er: 

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

Srategien Yrkefaglærerløftet