Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye regler for avgift på biodrivstoff til veibruk

Finansdepartementet har i dag fastsatt nye regler for hvilke drivstoff som omfattes av veibruksavgiften på drivstoff. Avgiftplikten begrenses til å omfatte bensin, mineralsk diesel, samt biodrivstoff som rapporteres inn som en del av oppfyllelsen av omsetningskravet etter produktforskriften. Omsatt biodrivstoff utover omsetningskravet vil ikke lenger være omfattet av veibruksavgift. Endringene trer i kraft 1. oktober 2015.

Stortinget vedtok i Revidert nasjonalbudsjett 2015 å endre reglene for hvilke drivstoff som skal omfattes av veibruksavgiften på drivstoff med virkning fra 1. oktober. Finansdepartementet har gjennom endring i særavgiftsforskriften fastsatt at veibruksavgiften i utgangspunktet begrenses til å omfatte bensin og mineralbasert diesel, og det vil kunne gjøres fradrag for biodrivstoff som blandes inn i disse drivstoffproduktene. I tillegg skal det betales avgift for bioetanol og biodiesel som rapporteres inn som en del av oppfyllelsen av omsetningskravene etter produktforskriften.

Etter produktforskriften er de som omsetter drivstoff pålagt å sørge for at minimum 5,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år består av biodrivstoff. Omsetningskravet kan oppfylles ved omsetning av rene biodrivstoff og/eller ved innblanding av biodrivstoff i mineralske drivstoff som bensin og autodiesel. Fra 1. oktober vil omsatt biodrivstoff utover omsetningskravet være fritatt for avgift, mens det vil være full avgift på biodrivstoff opp til omsetningskravet. Endringen vil gi et betydelig insentiv til å øke omsetningen av biobasert drivstoff utover omsetningskravet.

Les forskriften her

Til toppen