Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet

I statsråd i dag ble Jan Christian Vestre utnevnt til ny næringsminister og Bjørnar Skjæran til ny fiskeri- og havminister.

Nye statsråder i NFD
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Jeg vil jobbe for at staten og næringslivet forener kreftene for å skape flere arbeidsplasser, øke investeringene på fastlandet og styrke eksporten. Norge er en stolt industrinasjon med stor evne til omstilling, så vi har et solid grunnlag for å skape grønn vekst, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Jan Christian Vestre er bedriftsleder og eier i møbelprodusenten Vestre AS. Han har tidligere vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget og politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet. Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Ny fiskeri- og havminister

Bjørnar Skjæran er utnevnt til fiskeri- og havminister. Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Han er gårdbruker og lastebilsjåfør, og har vært selvstendig næringsdrivende siden han var 20 år. Skjæran har vært kommune- og fylkespolitiker siden 1987, blant annet ordfører i hjemkommunen Lurøy fra 2011 til 2015.

- Der jeg kommer fra, ytterst på Helgelandskysten, er det havet som alltid har gitt de største mulighetene. Fiskeri- og havbruksnæringen produserer enorme verdier. Vi skal legge til rette for at ressursene i havet fortsatt gir økt aktivitet, større verdiskaping og flere trygge helårlige arbeidsplasser i sterke lokalsamfunn langs hele kysten. Og så skal vi lede an i innsatsen for  å stanse plastforurensing i havet. Jeg vil se helheten i fiskeri- og havområdet, og gleder meg til å ta fatt på alle de oppgavene som ligger foran meg, sier Bjørnar Skjæran (Ap).