Nye takster på tannbehandling fra 1.1.2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nytt regelverk og takster er vedtatt for folketrygdens stønad til tannbehandling.

Det føres ikke forhandlinger med organisasjonene. Det er derfor Helse- og omsorgsdepartementet som fastsetter takstene i tråd med Stortingets budsjettbehandling 16.12.2021.

Takstene er prisjustert med gjennomsnittlig 1,7 prosent.

For tannregulering ble det vedtatt en styrking av stønaden med 50 mill. kroner i 2022. Dette ble iverksatt gjennom en økning av takstene innenfor kjeveortopedi med 10 prosent i snitt, i tillegg til den generelle prisjusteringen. 

Nærmere informasjon om takster og takstvilkår finnes på lenkene nedenfor. Tannlege og tannpleier som sender inn krav til Helfo, må ha avtale om direkte oppgjør med Helfo. Uten slik avtale utbetales ikke stønad til tannbehandling fra folketrygden.