Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 3581-3600 av 3672 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 28. oktober

  27.10.2021 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag 28. oktober kl. 13.00 med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

 • Enighet om kvoter for vårgytende sild og kolmule

  27.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I kyststatsforhandlingen om norsk vårgytende sild (NVG-sild) og kolmule ble det 26. oktober 2021 inngått avtale om en totalkvote for kolmule på 752 736 tonn, og for NVG-sild en totalkvote på 598 588 tonn.

 • Norge gir formannskapet i Barentsrådet videre til Finland

  26.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Barentsrådsmøtet i Tromsø 26. oktober markerte slutten på Norges to år med formannskapet. På møtet overlot utenriksminister Anniken Huitfeldt stafettpinnen til sin finske kollega Pekka Haavisto.

 • Åpen EU-høring om gruppeunntaksforordningen

  26.10.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Europakommisjonen har lagt ut på offentlig høring et forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket (GBER). Alle interesserte kan komme med innspill direkte til Europakommisjonen.

 • Uttalelse om israelske bosettinger

  26.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den 24. oktober la israelske myndigheter ut på anbud byggingen av mer enn 1300 bosettingsenheter på okkupert palestinsk territorium, inkludert i Givat Hamatos i Øst-Jerusalem.

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Stord, Haugesund og Stavanger

  26.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Flere arbeidsplasser, mer eksport, økte investeringer og grønn vekst er tema når næringsminister Jan Christian Vestre møter en rekke bedrifter på Vestlandet onsdag 27. og torsdag 28. oktober.

 • Troika-uttalelse om militærkuppet i Sudan

  26.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Denne uttalelsen ble gitt av den såkalte troikaen: Regjeringene i USA, Storbritannia og Norge.

 • EU-Parlamentet går for en mer bærekraftig matproduksjon

  26.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-Parlamentet har diskutert EU-Kommisjonens strategi for bærekraftig matproduksjon («From Farm to Fork - strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system»). Det var stort flertall for den positive innstillingen fra landbruks-

 • Presseinformasjon: Utenriks- og utviklingsministeren deltar på nordisk toppmøte

  26.10.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Norges nordiske samarbeidsminister, Anne Beathe Tvinnereim, deltar på Nordisk råds sesjon 2.-3. november i København.

 • Færre sluttet på videregående under pandemien, men fortsatt flest som slutter på yrkesfag

  26.10.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Mange fryktet at pandemien ville føre til at flere sluttet på videregående. Nye tall viser imidlertid at andelen elever som slutter aldri har vært lavere enn de to siste årene. Samtidig viser tallene at det er betydelig flere som slutter på yrkesfag

 • Presseinvitasjon: Fiskeri- og havministeren kaller inn til likestillingsmøte

  26.10.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran vil sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møte organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen om arbeidsforhold og likestilling onsdag 27. oktober.

 • UDs reiseråd for Sudan skjerpes

  25.10.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder nå alle reiser til Sudan.

 • Statement by the Minister of Foreign Affairs of Norway on the military take-over of the transitional government in Sudan

  25.10.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  “Norway is deeply alarmed at the serious development of the current situation in Sudan where General al-Burhan, the leader of the Sudan’s Sovereign Council, has dissolved the institutions of the state and introduced a state of emergency.

 • Oppretter ekspertgruppe for deling av industridata

  25.10.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Hvordan industrien utnytter data som ressurs blir viktig for å skape nye grønne jobber i hele landet og for å kutte i verdens klimagassutslipp. Det må bli enklere og tryggere å dele og bruke industridata i næringslivet. Derfor oppretter vi en

 • Markerer samisk språkuke!

  25.10.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Siste uken i oktober skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet være med på å synliggjøre vårt samiske språkmangfold, som del av en felles innsats under den Samiske språkuken 2021. Det er Sametinget som er ansvarlig arrangør av samisk språkuke.

 • Lahkoe saemien gïelevåhkojne - Lihkku sámi giellavahkkui: Til lykke med samisk språkuke

  25.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Saemiedigkie/Sámediggi/Sametinget markerer Gïelevåhkoe/Giellavahkku/Samisk språkuke 25.-31. oktober. Målet med språkuka, som markeres for tredje år på rad, er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskapen om samisk språk og kultur i

 • Regjeringen gir 50 millioner til årets TV-aksjon

  24.10.2021 Nyhet Statsministerens kontor

  Årets innsamling går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi.

 • Sandra Borch gratulerer vinneren av Norgesmesterskapet i ost

  22.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Prisen for årets beste ost 2021 gikk til Stavanger Ysteri og Konrad. Oste-NM ble arrangert på DOGA i Oslo fredag 22. oktober og samlet over 200 oster fra 56 produsenter som ble vurdert av 50 matvitere, teknologer og produsenter.

 • Statsministerens program veke 43 og 44

  22.10.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Forsvarsministeren på sitt første NATO-møte

  22.10.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Styrking av alliansens forsvar og avskrekking sto sentralt da forsvarsminister Odd Roger Enoksen denne uken deltok på forsvarsministermøtet i NATO. - NATOs økte fokus på nærområdene passer godt med norske interesser. Når regjeringen nå har klare