Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt digitaliseringsrundskriv: – Brukeren skal settes i sentrum

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Brukernes behov skal stå i sentrum når vi digitaliserer offentlig sektor. Skal vi lykkes med å gi innbyggerne en enklere hverdag, må statlige etater og kommuner tenke digitalisering på nye måter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag sendt ut nytt digitaliseringsrundskriv. Rundskrivet er et viktig ledd i styringen og samordningen av digitaliseringen i statlig sektor. Rundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering, og gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

– Vi har en tydelig forventning om at digitaliseringen skal skape en enklere hverdag for innbyggere og medarbeidere i offentlig sektor, sier Sanner.

Det nye digitaliseringsrundskrivet er tydelig på at brukeren skal settes i sentrum. Brukerretting, brukertesting, klart språk, gjenbruk av informasjon, kompetansetilbud og informasjon om tjenester knyttet til livshendelser er i fokus.

– Når vi gjør tjenester digitale må vi også gjøre dem enklere. Jeg forventer at offentlige virksomheter involverer brukerne i utviklingen av digitale løsninger og bruker et klart språk, sier Sanner

Digitaliseringsrundskrivet sendes også til orientering til alle landets kommuner som vedlegg til digitaliseringsbrevet til kommunal sektor. Digitaliseringsbrevet til kommunene inneholder en kort gjennomgang av de viktigste tiltakene med relevans for kommunal sektor i den statlige digitaliseringspolitikken.

– Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Jeg håper det nye digitaliseringsrundskrivet blir et godt verktøy som skal bidra til at vi når disse overordnete målene, sier Sanner avslutningsvis.

Digitaliseringsrundskrivet erstatter rundskriv H-09/16, og gjelder til et nytt digitaliseringsrundskriv sendes ut.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00