Nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet oppretter et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap, som skal ha deltakere fra universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader. Sekretariatsfunksjonen legges til Universitetet i Stavanger.

Rådet skal styrke og samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved våre utdanningsinstitusjoner. Det skal være en møteplass for utvikling av en samordnet praksis i sektoren gjennom kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, felles tiltak, retningslinjer og veiledninger.

– Beredskapsarbeidet ved statlige universiteter og høyskoler blir stadig bedre, men det er ikke alle som er kommet like langt. Et forum for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling vil  styrke og samordne dette arbeidet  ved utdanningsinstitusjonene, også ved de private, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringens handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder tiltak rettet mot ungdomskolen og videregående opplæring, men ikke for høyere utdanning. En av rådets første oppgaver vil derfor være å utarbeide tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme innenfor høyere utdanning.

Mandat rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap.pdf

Til toppen