OED mottok rapport fra NVE om elsertifikatordningen

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet mottok i går fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rapporten "Kontrollstasjon 2017 del 2: Utvidelse av elsertifikatordningen". Den svenske Energimyndigheten vil levere sin rapport til det svenske Miljö- och energidepartementet mandag 17. oktober.

NVEs rapport er svar på Olje- og energidepartementets oppdrag til NVE i brev av 24. september 2015 som del av den andre kontrollstasjonen for elsertifikatordningen. Rapporten omfatter deloppdrag knyttet til utviklingen av elsertifikatsystemet etter 2020.

Oppdraget er tilgjengelig her.

Olje- og energidepartementet ber om eventuelle merknader til rapporten innen 7. november 2016.

Høringen er tilgjengelig her.