Høring - NVEs underlagsrapport for den andre kontrollstasjonen under elsertifikatordningen - del II

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2016

Vår ref.: 16/3244

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overlevert en rapport utarbeidet som underlag for den andre kontrollstasjonen under elsertifikatordningen. Rapporten er et svar på oppdrag fra Olje- og energidepartementet av 24. september 2015 om utviklingen av elsertifikatsystemet etter 2020. Rapporten ligger under fanen Høringsnotat

Det bes om eventuelle merknader til rapporten innen mandag 7. november 2016.

Uttalelser til rapporten er offentlige etter offentleglova og publiseres på departementets nettsider. Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Marianne Norman Tønsberg
(tlf. 22 24 63 46).

Med hilsen     

Toril Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                   Marianne Norman Tønsberg

                                                                   rådgiver

                                                                    

Til toppen