Forsiden

Offentlig sektor må synstolke forhåndsinnspilte videoer neste år

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger er endret. Det innebærer at offentlige virksomheter må synstolke forhåndsinnspilt video som publiseres på nett.

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. februar 2023, og må etterleves fra 1. februar 2024.

Kravet skal sikre at personer med nedsatt syn også skal kunne få tilgang til digitalt innhold som er formidlet visuelt på nettsider og i mobilapplikasjoner i stat og kommune.

Det er EUs WAD-direktiv (Web Accessibility Directive) som er bakgrunn for kravet. Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre markedet, og en del av den europeiske oppfølgingen av FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Lovendringen ble vedtatt av Stortinget i mai 2021. Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok nødvendige endringer i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger i 2022. I påvvente av enkelte økonomiske avklaringer knyttet til kommunal sektor, blir kravet om synstolkning inntatt i forskriften nå. 

Med dette er prosessen med å innta WAD i norsk rett sluttført.

Kravet om synstolking gjelder ikke for grunnskolen og videregående skole, med mindre det er videoopptak knyttet til viktige nettbaserte administrative funksjoner. Institusjoner i høyere utdanning skal synstolke forhåndsinnspilt videoinnhold som publiseres fra 1. februar 2024.

Les mer om endringene i forskriften her
Se også hele forskriftsendringen hos Lovdata